Va oferim servicii de bransare la reteaua de apa potabila si de racordare la reteaua de canalizare publica.

Bransamentul este partea din reteaua publica de alimentare cu apa care asigura legatura intre reteaua publica de distributie si reteaua interioara a unei incinte sau a unei cladiri. Bransamentul pana la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul, apartine retelei publice de distributie.

Racordul este parte din reteaua publica de canalizare, care asigura legatura dintre instalatiile interioare de canalizare ale clientului si reteaua publica de canalizare, inclusiv caminul de racord. Racordul de la camin spre retea, inclusiv caminul de record, apartine retelei publice de canalizare.